Framtidens elsystem – kunskapsportal

Den interaktiva kunskapsportalen framtidenselsystem.se samlar forskningsprojekt, piloter och utlysningar. Framtidens elsystem drivs av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten och är en del av forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL.