Batterilager för lokaler

Användning av lokala batterilager ger förutsättningar att jämna ut laster och därmed bidra till ett hållbart, robust och kostnadseffektivt energisystem.

Demonstrationsprojektet i Askersund har etablerat en pilotinstallation som kombinerar elenergilagring med lokal solelproduktion, laddning av elbilar och styrning av energianvändning i byggnader.

Medverkande i projektet är Sustainable Innovation, Vattenfall och Askersunds kommun. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten via programmet SamspEL.