Lagring och laddning för elfordon

Till exempel batterier och laddningsutrustning men också system för smart laddning, både från nät till fordon och fordon till nät.

Strategi för elbilsladdning – Göteborg parkering

Parkeringsbolaget Göteborg parkering har tagit fram en strategi för hur de ska erbjuda laddning till en växande elbilsflotta, och samtidigt kunna hålla sig inom ramarna för befintlig infrastruktur. En grundbult i strategin är att erbjuda "en halvmil i timmen", vilket innebär att upp till fyra bilar kan ladda på befintliga säkringar. Kombinerat med laddpunkter som styrs smart, innebär detta att man klarar av behovet av laddning med effektflöden som fortfarande är hanterbara.

Läs mer om projektet

Vehicle to grid i Kungsbacka

Kungsbacka kommun testar tillsammans med Nissan och EON konceptet vehicle to grid (V2G). Det innebär att tio elbilsladdare installeras, som gör det möjligt att flytta el både till och från bilens batteri. Detta innebär att bilarnas batterier kan användas som energilager, och att elanvändning kan flyttas i tiden.

Läs mer om projektet

Vehicle to grid i Örebro

Det kommunala bostadsbolaget i Örebro testar V2G på två platser för att prova hur bilarnas batterier kan användas för att stabilisera elnätet. En av V2G-installationerna är i anslutning till ett av ÖBOs bostadshus, vilket dessutom ger ÖBO möjlighet att prova hur väl det går att erbjuda bilen som en tjänst till sina hyresgäster och samtidigt själva dra nytta av dess batteri.

Läs mer om projektet

Effektoptimering i bussdepå

I Uppsala byggs en ny bussdepå, och Region Uppsala tar i samarbete med övriga aktörer i området fram en strategi för hur effektflöden i området ska kunna optimeras. Med en högre andel elbussar kommer det att finnas behov av att kunna ladda dessa under hela dygnet, och det behövs därför ett styrsystem som möjliggör flexibilitet i närområdet.

Läs mer om projektet