Integrering av informations- och kommunikationsteknik (IKT)

Teknik och system för kommunikation och dataöverföring för effektivare användning och hantering av elnätet.

Artificiell intelligens analyserar avvikelser

Halmstad energi och miljö (HEM) har implementerat ett projekt för att med hjälp av artificiell intelligens analysera avvikelser hos sina kunder. Med detta system ska den artificiella intelligensen hjälpa HEM att identifiera och prioritera faktiska fel framför falska alarm.

Läs mer om projektet

Fastighetsbolaget bidrar till elsystemet

I detta projekt har batterilager installerats i sju fastigheter ägda av fastighetsbolaget ÖBO. Därutöver har ett system installerats som bland annat ser till att batterierna fungerar som ett enda lager även om de är installerade på olika platser i staden. ÖBO kan med hjälp av systemet kapa effekttoppar och även erbjuda tjänster till Svenska kraftnät för att bidra till frekvensregleringen.

Läs mer om projektet

Gemensamt digitalt språk för att styra energianvändning

Moderna byggnader genererar mängder med olika typer av data. För att maximera nyttan av informationen behöver datan vara enhetlig. I detta projekt testas ett gemensamt digitalt språk i ett antal fastigheter i Uppsala – RealEstateCore. Syftet med detta projektet är bland annat att testa möjligheten att tillåta externa aktörer att sända signaler till byggnaderna att förändra sin energianvändning, till exempel vid hög belastning på nätet.

Läs mer om projektet