Teknik för förbättrad transmission

Tekniker och systemlösningar för stamnätet som till exempel kan förbättra effektiviteten och minska energiförluster vid överföring av el.

Dynamisk ledningskapacitet i stamnätet

Svenska kraftnät provar en ny komponent på en av sina transmissionsledningar i norra Stockholm, som ger realtidsdata om ledningen, som t ex hur nära marken den hänger och vilken temperatur den har. Den förbättrade kännedomen om ledningens tillstånd gör det möjligt att under förhållanden med högt effektbehov belasta ledningen hårdare, eftersom driftoperatören bättre kan avgöra hur mycket ledningen klarar. De gränser som finns vid normala förhållanden är satta med säkerhetsmarginaler, som särskilt under vintern går att överskrida, eftersom låga omgivningstemperaturer kyler ledningarna.

Läs mer om projektet

Sensorer och instrumentering för stationsövervakning

Svenska kraftnät har implementerat ett projekt för att övervaka bland annat brytare och reläskydd i sina stationer, genom att installera sensorer som övervakar stationernas hälsa i realtid. Med hjälp av maskininlärning analyseras data för att kunna identifiera problem och hantera dem proaktivt.

Läs mer om projektet

Dynamisk ledningskapacitet i regionnät

Vattenfall har installerat teknik som känner av tillståndet i ledningarna, och därmed gör det möjligt att avgöra när ledningar kan belastas hårdare än deras märkkapacitet. På så sätt kan mer energi överföras när det uppstår effekttoppar.

Läs mer om projektet