Underlagsrapporter

Företagskartläggning

På uppdrag av Samordningsrådet har Business Sweden kartlagt den kompetens som finns bland de företag som levererar eller skulle kunna leverera produkter och tjänster för smarta elnät.

”De som vi har intervjuat anser att Sveriges marknadsmässiga styrkor ligger dels i innovationskraften inom forskningen och hos de mindre företagen, dels i den grundläggande systemförståelsen och kompetensen som delvis bygger på demonstrationsprojekten och det tidiga införandet av smarta mätare”, skriver rapportförfattarna. ”De intervjuade ser även IT-företagens möjlighet att kliva in på energiområdet som en styrka. Som utvecklingsområden ser de å andra sidan kompetensnivån och förståelsen för andra aktörers perspektiv, en snabb kommersialisering och skalering av innovationerna, dit frågor om kapitalförsörjning och kapitalfördelning hör, till exempel utmaningen med att i en snabbt föränderlig global marknad satsa internationaliseringsresurserna på den marknad som kan väntas ge bäst avkastning.”

Läs mer:
Smarta elnät – En kartläggning av företag i Sverige (Business Sweden, maj 2013)