Forsknings- och utvecklingsprojekt

Ramböll har på uppdrag av samordningsrådet genomfört en kartläggning av forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige. Studien visar att en majoritet av projekten (52 procent) befinner sig i ett skede av teknisk verifiering. 40 procent av forskningen är inriktad på energitjänster i hemmet. En klar majoritet – 72 procent – bedriver utvecklingen i samverkan med kunder. De tillfrågade efterlyser bland annat ett starkare band mellan lärosäten, offentliga organisationer och näringslivet.