Smart Grid Gotland – ett av världens smartaste elnät

Smart Grid Gotland är ett av världens främsta utvecklingsprojekt inom smarta elnät. Projektet presenterade forskningsresultaten den 7 mars på KTH i Stockholm.

Projektet ger svar på hur det är möjligt att integrera mer förnybar energi i elnätet samt hur både konsumenter och miljö vinner på en mer aktiv elkonsumtion. Smart Grid Gotland visar hur dagens elnät kan anpassas till framtidens energisystem med en ökande andel förnybar och variabel elproduktion. Det ställer större krav på att uppnå en hög kvalitet och leveranssäkerhet i elsystemet. Det innebär bland annat att elkunden framöver förvantas ta en aktivare roll i elsystemet genom att konsumera och producera el när det behovs.

Ett viktigt resultat i projektet är att det går att ytterligare öka andelen vindkraft i det befintliga elnätet samtidigt som både avbrottstid och avbrottsfrekvens kan förbättras med 25 procent. Detta har uppnåtts genom att utnyttja kundernas flexibilitet vid hög vindkraftproduktion och optimera styrningen av vindkraften. En del av elnätet på Gotland har utrustats med smarta mätare, sensorer och brytare för att möjliggöra smart styrning och övervakning av lågspänningsnätet.

Kundtestet inom utvecklingsprojektet, har involverat cirka 280 elkunder på Gotland och där man funnit att kunderna kunnat sänka sin elförbrukning utan att sänka komforten.

Läs mer om Smart Grid Gotland på www.smartgridgotland.se