Satsning på framtidens elnät

Regeringen har beslutat om att inrätta ett nytt nationellt forum för smarta elnät. Forumet ska främja utvecklingen av teknik, användning och affärsmodeller av så kallade smarta elnät samt stödja regeringens arbete med en exportstrategi för området.

Nils Vikmång, statssekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan, utses till ordförande för forumet för smarta elnät. Kansliet placeras hos Energimyndigheten. Ledamöter till styrgruppen kommer att beslutas i början av 2016.

Mer om forumet på Regeringens webbplats.