Samordningsrådets nya webbplats tar form

I rådets uppdrag ingår att skapa en nationell kunskapsplattform för att inhämta, sammanställa och sprida kunskaper om elnätets utveckling och om smarta elnät bland berörda aktörer och i samhället i stort.

I slutet av april anordnade rådet ett välbesökt seminarium om hur Sverige kan utveckla smarta elnät. Syftet var både att informera om rådets arbete hittills och att höra deltagarnas åsikter. Seminariet bjöd på tal av bland annat statssekreterare Daniel Johansson, dialogcaféer och paneldiskussion.

I samband med seminariet smyglanserades även rådets nya webbplats (kunskapsplattform). Den ska vidareutvecklas under sommaren, men redan nu finns där film, bilder och artiklar om seminariet.

För ytterligare information

Bo Normark, vice ordförande

mobil: 0706-08 80 20

Helena Lundberg, kommunikatör

tel: 08-405 44 64, mobil: 072-540 85 07

Fakta Samordningsrådet för smarta elnät

Samordningsrådet för smarta elnät tillsattes 30 maj 2012. Rådet ska motivera, informera och planera för utveckling av smarta elnät som bidrar till ett ökat kundinflytande, en effektivare och mer hållbar energianvändning. Rådet har 15 medlemmar från myndigheter, organisationer, näringsliv och olika forskningsmiljöer. Läs mer om rådet och dess uppdrag på www.swedishsmartgrid.se.