Samordningsrådet överlämnar handlingsplan till regeringen

betankande-1024x585

I dag överlämnar Samordningsrådet för smarta elnät sitt slutbetänkande, inkl. förslag till nationell handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät 2015-2030 till regeringen. I samband med överlämningen hålls en presskonferens i Rosenbad. Planen har en bred ansats, men innehåller också konkreta förslag som kan få effekt på kort sikt. Det handlar t.ex. om ett förslag till ändring i ellagen, vilket innebär att alla kunder ska få timvärden utan krav på elavtal.

– Det är ett starkt förslag som vi presenterar för regeringen i dag, berättar rådets ordförande Maria Khorsand, vd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vår utgångspunkt har varit en bred definition av smarta elnät, vilket innebär att planen omfattar hela fältet från produktionsapparaten till styrmöjligheter ute hos elanvändarna. Det handlar alltså inte bara om teknik, utan också om nya förutsättningar för elmarknaden och behov av regelförändringar, hur kunderna ska få mer användbar information och hur nya affärsmodeller och tjänster ska få möjlighet att utvecklas etc.

Alla rådets femton ledamöter från näringslivet, akademin och myndigheter ställer sig bakom planen. Den är också väl förankrad i vår omgivning, t.ex. genom de 70-tal sakkunniga som ingått i rådets referensgrupper och alla de som har bidragit med sin kunskap och erfarenheter på våra dialogforum och seminarier.

Sist, men inte minst, så är planen anpassningsbar till förändringar i vår omvärld. Grunden i planen är ett antal mål och rekommendationer som kommer att vara aktuella under ganska lång tid. Därtill innehåller planen ett antal konkreta förslag, som kan ge effekt på kort sikt. T.ex. ett förslag om ändring i ellagen, vilket innebär att alla kunder ska få tillgång till timvärden utan krav på elavtal och utan kostnad för kunden.

Nu har vi tagit det första steget. Planen måste följas upp, förvaltas och vidareutvecklas över tiden. Rådet föreslår därför till regeringen att etablera ett nationellt forum för smarta elnät med uppgift att driva det arbetet i bred samverkan mellan berörda myndigheter, bransch- och konsumentföreträdare, avslutar en påtagligt nöjd Maria Khorsand.

Kortfakta handlingsplanen

Handlingsplanen omfattar förslag om regelförändringar, nya stimulansåtgärder och program samt förslag om förbättrad samverkan och kunskapsspridning. Vissa av förslagen är så detaljerade att de kan slutföras i närtid. Andra förslag pekar ut en tydlig inriktning för det fortsatta arbetet som behövs göras innan konkreta förändringar kan komma på plats. Exempel på förslag:

Lagförslag och inriktning för fortsatta regelförändringar

  • Lagförslag som innebär att dagens regelverk kompletteras så att elkunderna får rätt till timvärden vid förfrågan, utan krav på elavtal och utan kostnad för kunden.
  • Regelförändringar för att minska hinder för energilager i distributionsnätet.

Ekonomisk stimulans

  • Ta fram villkor för ett särskilt stöd inriktat på riskavlyft vid nätinvesteringar i kommersiella, men ännu delvis oprövade smarta elnätslösningar.
  • Utveckla en samlad strategi för innovation inom smarta elnät och utveckla nya och kompletterade former för finansiering inom ramen för strategin.

Strategier och program

  • En tematisk forskningsplan för smarta elnät.
  • Informationssäkerhet och integritetsskyddande teknik som en del av infrastrukturen för datahantering.

Samverkan, kunskapsspridning m.m.

  • Smarta elnäts möjligheter i samband med energieffektivisering.
  • Smarta elnäts möjligheter kopplat till hållbart samhällsbyggande

Ladda ned hela betänkandet, inkl. handlingsplanen, här.
Ta del av rådets alla underlagsrapporter som bl.a. ligger till grund för planen här.

KONTAKT
Karin Widegren, kanslichef, 073-064 46 33
Helena Lundberg, kommunikatör, 072-540 85 07
Gunilla Hjalmarsson, pressekr. hos energiminister Baylan, 072-540 70 79