Ren energi för alla i Europa – vi välkomnar förslaget på uppdaterat regelverk

I slutet av året kom ett förslag på uppdatering av det europeiska regelverket för energimarknaden från Europeiska kommissionen. Uppdateringen kan ses som en anpassning till en ökad andel förnybar energiproduktion och för att kunna behålla EU:s konkurrenskraft när övergången till ren energi förändrar de globala energimarknaderna. Förslaget har tre mål: prioritering av energieffektivitet, globalt ledarskap inom förnybar energi och rättvisa villkor för konsumenterna.

Kommissionen vill att EU ska leda övergången till ren energi, inte bara anpassa sig till den. Därför har EU åtagit sig att skära ner CO2-utsläppen med minst 40 % fram till 2030, samtidigt som man moderniserar EU:s ekonomi och skapar arbetstillfällen och tillväxt för invånarna i Europa. Lagstiftningspaketet innehåller de flesta delarna av energiområdet: energieffektivitet, förnybar energi, elmarknadens utformning, trygg elförsörjning och regler för energiunionens styrning.

– Dessutom föreslår kommissionen ett nytt sätt att göra framsteg med ekodesign och en strategi för uppkopplat transportsystem med självkörande bilar, berättar Marielle Lahti, projektledare på Forum för smarta elnät.

Paketet innehåller också åtgärder för att påskynda innovationen om ren energi och renovera Europas byggnader. Det inkluderar åtgärder för att uppmuntra offentliga och privata investeringar, stärka konkurrenskraften hos EU:s industri och begränsa effekterna på samhället av övergången till ren energi.

– Vi välkomnar kommissionens höga ambitionsnivå på energiområdet och vi ser fram emot att analysera de delar som direkt rör smarta elnät, säger Marielle Lahti, Forum för smarta elnät.

 

Länk till dokument samt pressrelease från Europeiska kommissionen:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_sv.htm