Rekommendationer för ett flexibelt smart elnät i Sverige – strategin presenteras 14 september

Boka redan nu in 14 september, kl 16 –18 i din kalender. Då presenteras strategin för ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät.

Forum för smarta elnät tillsatte en arbetsgrupp hösten 2016 som hade till uppgift att ta fram en ”strategi för en ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät” och som syftar till att:

  1. stimulera berörda aktörer att aktivt bidra till en ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät inklusive lagring
  2. skapa goda förutsättningar för aktiva elkunder
  3. undanröja hinder för implementering av smarta elnät
  4. smarta elnät bidrar till robusthet och effektivitet i elsystemet.

Arbetsgruppens rapport presenteras och publiceras den 14 september. Välkommen!