Rådet bjuder in till avslutningsseminarium & mingel

Den 8 december på förmiddagen överlämnar rådet sitt slutbetänkande, inkl. förslaget till handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät 2015-2030, till regeringen. På eftermiddagen bjuder rådet in till avslutningsseminarium och mingel.

När: klockan 13.30-15.00
Var: Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm

– Det är väldigt många som har deltagit i arbetet med handlingsplanen – rådets ledamöter, expertgrupp, kansli och referensgrupperna inom sina fokusområden. Men även alla de som har deltagit på våra tidigare dialogforum och seminarier har bidragit med värdefull kunskap. Dessutom vet vi att många har följt rådets arbete och är nyfikna på det slutliga förslaget. Därför bjuder vi in till ett sista avslutande seminarium, berättar Maria Khorsand, rådets ordförande och vd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

– På seminariet kommer vi att berätta om planens centrala delar och om det förslag vi har om en samordningsfunktion som kan driva arbetet med implementeringen och utvecklingen av planen. På plats finns dessutom en panel med rådsledamöter, som svarar på frågor. Vi avslutar med ett riktigt gott mingel.”

Läs om rådet och dess uppdrag här.

Kontakt
Karin Widegren, kanslichef, mobil: 073-064 46 33
Helena Lundberg, kommunikatör, mobil: 072-540 85 07