Slutrapport om roller och ansvar

I Forum för smarta elnäts strategi för ökad flexibilitet i elsystemet (2017) framgår att otydligheter gällande vem som tillåts göra vad för att öka flexibiliteten i elsystemet hämmar nödvändiga investeringar. Forumet tillsatte därför 2018 ett projekt för att förtydliga roller och ansvar för flexibilitet. Detta är slutrapporten i projektet, som presenterades 1 juli 2019.

Projektet har letts av Forum för smarta elnät och genomförts med hjälp av en arbetsgrupp bestående av deltagare från myndigheter, energibranschen och näringslivet.