Strategi för ökad flexibilitet i elsystemet

Forum för smarta elnät har tagit fram en strategi för att öka flexibiliteten i elsystemet. Strategin innehåller 20 rekommenderade aktiviteter.

Målet med strategin är att förenkla för svenska företag att utveckla tjänster och produkter för smarta elnät, i syfte att skapa ett mer flexibelt elsystem. Tillsammans med aktörer i branschen har arbetsgruppen gått igenom hinder, möjligheter och drivkrafter på den svenska energimarknaden.

Arbetsgruppen har identifierat fyra områden som behöver utvecklas för att möjliggöra en ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät:

  • Ge förutsättningar för nya affärsmodeller för flexibla tjänster.

  • Utveckla marknaden för systemtjänster.

  • Åtgärder avseende IT-säkerhet och integritet.

  • Information och kunskapshöjande åtgärder.

Inom dessa fyra områdena har arbetsgruppen tagit fram 20 rekommenderade aktiviteter för ett antal olika aktörer. De flesta aktiviteterna ska utföras av Forum för smarta elnät under 2017 och 2018. En av de viktigaste aktiviteterna är att genomföra en scenarioanalys som ger svar på hur mycket flexibilitet som behövs i elsystemet och när under året den behövs.