Medborgarenergigemenskaper

Medborgarenergigemenskaper finns inte idag på den svenska elmarknaden. Men enligt EU:s lagstiftningspaket Ren energi för alla i Europa ska medlemsländerna göra det möjligt att bilda sådana. Forum för smarta elnät har identifierat ett antal nyckelfrågor som behöver klargöras innan medborgarenergigemenskaper införs i Sverige.