Internationella marknadsanalyser

Forumet har tagit fram marknadsanalyser för fem marknader som identifierats som särskilt intressanta för svenska smarta elnäts-företag.