Incitament för smarta elnät

Copenhagen Economics har, på uppdrag av Forum för smarta elnät, genomfört en studie för att ta reda på om intäktsramsregleringen ger tillräckliga incitament för nätägare att investera i lösningar för smartare elnät.

Studien bygger på en enkät och djupintervjuer med bland annat nätägare och företag som tillverkar hårdvara för elmarknaden. Rapporten ger ett antal förlag på hur incitamenten skulle kunna ändras i intäktsramsregleringen.

Slutsatsen är att företagen inte anser att incitamentsregleringen gör någon verklig skillnad. Orsaken är att det är intäktsramsregleringen som helhet som är styrande för vilka investeringar nätägarna gör. Nuvarande nätreglering ger nätägarna möjlighet att kompensera för investeringar i traditionell teknik, genom nättariffen. Däremot saknas det i stor utsträckning incitament för investeringar i ny smart elnätsteknik.

De intervjuade företagen uttryckte också en stark önskan om vägledning och en tydligare målbild av vad smarta elnät är. Man menar att det är viktigt för att man ska göra investeringar som är långsiktigt hållbara och samhällsekonomiskt vettiga.