Forum för smarta elnäts slutrapport

Forum för smarta elnät inrättades av regeringen för perioden 20162019. I slutrapporten kan du läsa om vad Forumet arbetat med under åren.