Aggregatorer på den svenska elmarknaden

Att aggregatorer börjar göra affärer på den svenska elmarknaden behöver inte få negativa konsekvenser för balansansvarssystemet. Det visar en analys av tänkbara affärsmodeller.

Att utreda frågan om under vilka förutsättningar en aggregator kan verka på den svenska elmarknaden är en av rekommendationerna i Forum för smarta elnäts strategi för ökad flexibilitet i elsystemet. Forumet gav därför i slutet av 2017 i uppdrag åt Sweco att analysera tänkbara affärsmodeller och identifiera för- och nackdelar med dessa för de olika parterna. I mitten av april 2018 hölls en hearing med berörda aktörer för att diskutera de preliminära slutsatserna och slutrapproten publicerades i juni 2018.