Ökad flexibilitet i elsystemet

Forum för smarta elnät tog 2017 fram en strategi för att öka flexibiliteten i elsystemet genom smarta elnät. Strategin innehåller 20 rekommendationer.

Strategin har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från myndigheter, energibolag och näringsliv. Arbetsgruppen har gått igenom hinder, möjligheter och drivkrafter på den svenska energimarknaden.

I strategin har fyra områden identifierats som behöver utvecklas för att möjliggöra en ökad flexibilitet i elsystemet:

  • Ge förutsättningar för nya affärsmodeller för flexibla tjänster.

  • Utveckla marknaden för systemtjänster.

  • Åtgärder avseende IT-säkerhet och integritet.

  • Information och kunskapshöjande åtgärder.

Inom dessa fyra områdena har arbetsgruppen enats om 20 rekommendationer, riktade till ett antal olika aktörer. De flesta rekommendationerna riktas till Forum för smarta elnät som har arbetat med uppgifterna under 2017–2019. 

På gång just nu

191022 Nytt projekt ska hjälpa regioner att frigöra effekt med hjälp av flexibilitet