Från forskning till internationalisering

Forum för smarta elnät har tagit fram en strategi som ska bidra till målet att Sverige ska ha fler exporterande företag inom smarta elnät.

För att Sverige ska kunna upprätthålla och utveckla sin konkurrenskraft samt utveckla smarta elnät till en tillväxtbransch internationellt, krävs en tydlig nationell strategi som inkluderar hela processen från forskning och innovation till internationalisering. Strategin smarta elnät från forskning till internationalisering handlar därför inte bara om traditionellt exportfrämjande riktat mot näringslivet, utan också om andra förutsättningar och aktörer som krävs för att branschen ska växa utanför Sverige. Inte minst när det gäller forskning och innovation.

Strategin Smarta elnät från forskning till internationalisering innehåller åtta rekommendationer:

  1. Smarta elnätsbranschen, tillsammans med olika nyckelaktörer, prioriterar och väljer fokus i ett antal länder – Danmark, Indien, Kina, Norge, Storbritannien, Tyskland, USA.

  2. Branschen och nyckelaktörer kraftsamlar i de prioriterade länderna i ett gemensamt branschinitiativ.

  3. Nya arbetssätt och partnerskap inom exportfinansiering leder till fler finansierade affärer på internationella marknader.

  4. Mer resurser och nya arbetssätt leder till bättre möjligheter att testa ny teknik på internationella marknader.

  5. Bättre analysarbete av EU-reglering ger mer konkurrenskraftiga förutsättningar för svenska företag.

  6. Tydligare information och prioritering ökar branschens genomslag inom standardisering.

  7. Genom tydligare information och prioritering påverkar svenska aktörer EU:s forskningsprogram och internationella forskningssamarbeten.

  8. En digital kunskapsplattform för internationalisering gör Sverige känt.

Arbetet med att genomföra rekommendationerna leds av Forum för smarta elnät som under hösten 2017 har samlat aktörer till inledande dialog.