Strategier för smarta elnät

Forum för smarta elnät har under 2017 lanserat två strategier som utgör en viktig grund för forumets fortsatta arbete. Strategierna har tagits fram av arbetsgrupper bestående av representanter från näringslivet och berörda myndigheter.

Forumet är en samlande kraft för att förverkliga strategierna som innehåller ett antal rekommendationer. Men för att rekommendationerna ska genomföras behövs ett utvecklat samarbete i smarta elnätsbranschen.

Läs mer under respektive strategi och kontakta oss för mer information om det fortsatta arbetet och hur du kan delta.