Roller och ansvar för flexibilitet

Här kan du följa arbetet med den rekommendation i Forumets flexibilitetsstrategi som handlar om att förtydliga roller och ansvar för flexibilitet i en elhandlarcentrisk modell.

Arbetet utförs av en arbetsgrupp med deltagare från myndigheter, energibranschen och näringslivet. Arbetet påbörjas den 1 oktober 2018 och i juni 2019 år ska slutrapporten överlämnas till regeringskansliet, innehållande konkreta förslag på regelförändringar som kan bana väg för ökad flexibilitet. Exempel på frågeställningar är vem som får äga och driva ett energilager, vilket ansvar en aggregator ska ha och under vilka förutsättningar en aktör kan driva ett lokalt energisamhälle.

Möjlighet att bidra till arbetet

Den 4 december 2018 hålls en workshop i Stockholm (inbjudan kommer att skickas ut under hösten). I april 2019 hålls en hearing i samband med att slutrapporten färdigställs. Vi kommer även att publicera löpande information på denna webbplats och du kan skicka in dina kommentarer via länken nedan.

I arbetsgruppen ingår följande organisationer:
ABB (ordförande), Fortum, IKEA, E.ON, Energimyndigheten, Forum för smarta elnät, Vasakronan, Siemens, Vattenfall, Energiföretagen, Energimarknadsinspektionen, Power Circle och branschföreningen Oberoende elhandlare.

Nyheter från projektet

12 dec 2018: Missade du konferensen Framtidens elsystem den 15 november? Se presentationen av arbetet med roller och ansvar (YouTube)

22 nov 2018: Elkunderna gav sitt perspektiv på roller och ansvar för flexibilitet

1 okt 2018: Forum för smarta elnät tar fram förslag på roller och ansvar

19 NOV

Roller och ansvar – workshop om elkundernas perspektiv

Forum för smarta elnät har inlett arbetet med att klargöra roller och ansvar för flexibilitet i elsystemet. Nu vill vi bjuda in dig till en workshop som fokuserar på elkundernas perspektiv. Läs mer
4 DEC

Roller och ansvar för flexibilitet – workshop

Vemska göra vad i morgondagens elsystem? Välkommen till en workshop där du har möjlighet att påverka de konkreta förslag som Forum för smarta elnät ska lägga fram för regeringskansliet i juni 2019. Läs mer