Roller och ansvar för flexibilitet

Detta projekt genomfördes enligt den rekommendation i Forumets flexibilitetsstrategi som handlar om att förtydliga roller och ansvar för flexibilitet i en elhandlarcentrisk modell.

Arbetet utfördes av en arbetsgrupp med deltagare från myndigheter, energibranschen och näringslivet. Arbetet påbörjades den 1 oktober 2018 och avslutades i juni 2019. De slutliga rekommendationerna syftar till att bidra till att klargöra roller och ansvar för flexibilitet – närmare bestämt för lager, laststyrning och aggregering. Arbetsgruppen har också identifierat ett antal nyckelfrågor gällande införandet av medborgarenergigemenskaper, som en ny part på energimarknaden.

Branschen har bidragit till arbetet

I november och december 2018 arrangerade vi två workshoppar för att inhämta synpunkter från så många av branschens aktörer som möjligt. I maj 2019 hölls en hearing där deltagarna gavs möjlighet att lämna synpunkter på arbetsgruppens förslag, det var även möjligt att skicka in synpunkter via mail.

I arbetsgruppen ingick följande organisationer:
ABB (ordförande), Fortum, IKEA, E.ON, Energimyndigheten, Forum för smarta elnät, Vasakronan, Siemens, Vattenfall, Energiföretagen, Skellefteå kraft, Svenska kraftnät, Power Circle och branschföreningen Oberoende elhandlare.

Energimarknadsinspektionen har deltagit på arbetsgruppens möten för att bidra med expertkunskap men ingick inte i arbetsgruppen. 

Nyheter från projektet

1 juli 2019: Forum för smarta elnät presenterar slutrapporten om roller och ansvar

14 maj 2019: Ta del av materialet från hearingen om roller och ansvar

3 maj 2019: Tyck till om förslagen för roller och ansvar

12 dec 2018: Missade du konferensen Framtidens elsystem den 15 november? Se presentationen av arbetet med roller och ansvar (YouTube)

22 nov 2018: Elkunderna gav sitt perspektiv på roller och ansvar för flexibilitet

1 okt 2018: Forum för smarta elnät tar fram förslag på roller och ansvar