Roller och ansvar för flexibilitet

Här kan du följa arbetet med den rekommendation i Forumets flexibilitetsstrategi som handlar om att förtydliga roller och ansvar för flexibilitet i en elhandlarcentrisk modell.

Arbetet utförs av en arbetsgrupp med deltagare från myndigheter, energibranschen och näringslivet. Arbetet påbörjades den 1 oktober 2018 och till sommaren 2019 ska slutrapporten vara klar. De slutliga rekommendationerna syftar till att bidra till att klargöra roller och ansvar för flexibilitet – närmare bestämt för lager, laststyrning och aggregering. Arbetsgruppen har också identifierat ett antal nyckelfrågor gällande införandet av medborgarenergigemenskaper, som en ny part på energimarknaden. Läs mer om förslagen och hur du lämnar synpunkter

Möjlighet att bidra till arbetet

I november och december 2018 arrangerade vi två workshoppar för att inhämta synpunkter från så många av branschens aktörer som möjligt. I maj 2019 hölls en hearing där deltagarna gavs möjlighet att lämna synpunkter på arbetsgruppens förslag, det var även möjligt att skicka in synpunkter via mail.

I arbetsgruppen ingår följande organisationer:
ABB (ordförande), Fortum, IKEA, E.ON, Energimyndigheten, Forum för smarta elnät, Vasakronan, Siemens, Vattenfall, Energiföretagen, Skellefteå kraft, Svenska kraftnät, Power Circle och branschföreningen Oberoende elhandlare.

Energimarknadsinspektionen har deltagit på arbetsgruppens möten för att bidra med expertkunskap men ingår inte i arbetsgruppen. Energimarknadsinspektionen har ett pågående regeringsuppdrag att ta fram författningsförslag för genomförandet av det nya elmarknadsdirektivet Ren energi för alla i Europa. Förslagen som arbetsgruppen tagit fram syftar också till att bidra med inspel till Ei:s vidare arbete med detta regeringsuppdrag.

Nyheter från projektet

14 maj 2019: Ta del av materialet från hearingen om roller och ansvar

3 maj 2019: Tyck till om förslagen för roller och ansvar

12 dec 2018: Missade du konferensen Framtidens elsystem den 15 november? Se presentationen av arbetet med roller och ansvar (YouTube)

22 nov 2018: Elkunderna gav sitt perspektiv på roller och ansvar för flexibilitet

1 okt 2018: Forum för smarta elnät tar fram förslag på roller och ansvar

10 MAJ

Hearing – roller och ansvar för flexibilitet

Nu är det dags att presentera Forum för smarta elnäts förslag till rekommendationer för roller och ansvar för flexibilitet. Under denna hearing har du som är aktör, kund eller forskare i... Läs mer
19 NOV

Roller och ansvar – workshop om elkundernas perspektiv

Forum för smarta elnät har inlett arbetet med att klargöra roller och ansvar för flexibilitet i elsystemet. Nu vill vi bjuda in dig till en workshop som fokuserar på elkundernas perspektiv. Läs mer
4 DEC

Roller och ansvar för flexibilitet – workshop

Vemska göra vad i morgondagens elsystem? Välkommen till en workshop där du har möjlighet att påverka de konkreta förslag som Forum för smarta elnät ska lägga fram för regeringskansliet i juni 2019. Läs mer