Avslutade projekt

Här hittar du information och resultat från några av de projekt inom smarta elnät som redan genomförts.

Smart Grid Gotland

På Gotland har en del av elnätet utrustats med smarta mätare, sensorer och brytare för att möjliggöra smart styrning och övervakning av lågspänningsnätet. Resultatet från projektet presenterades i mars 2017.
Läs mer på Energimyndighetens webbplats

Smarta nät för ett hållbart energisystem i Hyllie

I Hyllie har en fullskaledemonstration genomförts där Hyllies olika energisystem, bland annat med hjälp av interaktiv informationsteknik och visualisering, testats för att optimera områdets totala energianvändning genom att integrera befintliga system för energi, vatten, fjärrvärme, energilagring m.m.
Läs mer på Energimyndighetens webbplats

Flexibla hushåll – pilotprojekt

Pilotprojektet Flexibla hushåll genomfördes av Svenska kraftnät tillsammans med Fortum under mars och april 2017. Svenska kraftnäts syfte med projektet var att undersöka på vilket sätt hushåll genom en flexibel elförbrukning, så kallad förbrukningsflexibilitet, skulle kunna fungera som en reserv för att reglera balansen i elsystemet.
Läs Svenska kraftnäts slutrapport