Unlocking flexibility – nätägare om aggregatorsrollen

De fyra nordiska stamnätsoperatörerna Energinet, Fingrid, Statnett och Svenska kraftnät har gemensamt författat en rapport om möjligheterna för aggregatorer att verka på elmarknaden.

Rapporten ger bland annat exempel på modeller som testas eller har testats i piloter i de nordiska länderna.