Regulatory aspects of self-consumption and energy communities

Denna rapport är publicerad av den europeiska samarbetsorganisationen för regleringsmyndigheter på energimarknaden, CEER,  med bakgrund i EU:s lagstiftningspaket Ren energi för alla i Europa