Independent aggregator models

En rapport framtagen för finska Energimyndigheten av konsultfirman Pöyry, i syfte att utvärdera olika aggregatorsmodeller.