Elnätets roll i framtidens energisystem

Möjligheter, hinder och drivkrafter för smarta elnätslösningar.

Power Circle har genomfört en studie om hinder och incitament för nya nättekniker inom ramen för projektet KAN 2.0 (Kunskapshöjande aktiviteter för nya nättekniker, fortsättning).

Enligt studien har elnätsbolag få incitament att investera i smarta elnätstekniker och andra kostnadseffektiva lösningar som krävs för att framtidssäkra elnäten. Studien visar att det saknas gemensamma målsättningar så väl som en vision från politiken. Detta utgör, tillsammans med brister i lagstiftningen, tydliga hinder för utvecklingen av morgondagens elsystem som till år 2040 ska möjliggöra 100 procent förnybar energi.