USA

Det finns goda möjligheter för svenska leverantörer på den amerikanska smarta elnäts-marknaden, inte minst på grund av ett omfattande behov av uppdaterad infrastruktur. Att framgångsrikt kliva in på den amerikanska marknaden kräver dock en välplanerad satsning med tanke på stora skillnader i regleverk, nätstruktur och marknadsmöjligheter mellan delstaterna. Läs mer i rapporten nedan.