Tyskland

År 2022 ska Tysklands elförsörjning vara fri från kärnkraft och till stor del komma från förnybara källor. Övergången kallas Energiewende. Smarta elnät spelar en avgörande roll. Innovativa idéer från Sverige, speciellt när det gäller nätstabilitet, ICT-integration och e-mobilitet, välkomnas i Tyskland. Läs mer om den tyska marknaden i rapporten nedan. I december 2019 kom den uppföljande rapporten Flexibility in the Electricity System.