Storbritannien

Den brittiska elmarknaden domineras i nuläget av ett litet antal privata aktörer på distributionssidan, men har en mer fragmenterad marknad för produktion och elhandel. Efterfrågeflexibilitet, laddinfrastruktur och energilagring är växande områden på den brittiska smarta elnäts-marknaden. Andelen förnybar el ökar och står i dag för 25 procent av landets totala elproduktion. Med utmaningar som en ökande instabilitet i elnätet ses elnätsförbindelser till utlandet, flexibilitet och energilagring som stabiliserande faktorer. Storbritannien har också initierat en landsomfattande utrullning av smarta mätare. Läs mer om den brittiska marknaden i rapporten nedan.