Internationella marknader

Forum för smarta elnät arbetar för att skapa affärsmöjligheter för svenska företag på internationella marknader. På de här sidorna hittar du analyser av ett antal prioriterade länder, i syfte att ge en överblick över möjligheterna att etablera sig eller inleda samarbeten. Fler marknadsanalyser och annat material kommer att publiceras löpande.