Program och samarbeten

SamspEL

Forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL omfattar totalt 173 miljoner kronor under år 2016-2020. Programmet samlar Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och innefattar både samhällsvetenskapligt och tekniskt arbete.

SweGRIDS (Swedish Centre for Smart Grids and Energy)

SweGRIDS på KTH är ett partnerskap mellan akademi, industri och nätägare för forskning och utveckling inom området elkraftteknik och lagring.

STandUP for Energy

STandUP for Energy är ett samarbete mellan Uppsala universitet, KTH, Sveriges lantbruksuniversitet och Luleå tekniska universitet. De övergripande målen för StandUp for Energy är att minska kostnaderna för produktion av förnybar och hållbar el till konsumenterna, samt utveckla kostnadseffektiva och energisnåla el- och hybrid fordon.

North European Power Perspectives (NEPP)

NEPP hade i sin första etapp, mellan 2011 och mars 2016, fokus på elsystemet. Därefter har det vidgats till att omfatta alla energislag och särskilt de tre ledningsburna energisystemen – el, fjärrvärme och gas. Det handlar dels om deras roll i energisystemet, dels deras inbördes interaktion och synergier. Energiforsk är värd för programmet.

High Voltage Valley (HVV)

HVV är ett klusterinitiativ där akademi, stora och små företag samt offentliga aktörer samarbetar för utveckling inom elkraftteknik.