Institutioner och organisationer

Energiforsk

Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som driver och samordnar energiforskning och ägs av Energiföretagen Sverige, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas.

Knowledge and Innovation Communities (KIC)

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är en institution inom EU. Den bildades för att främja integration mellan forskning, utbildning och innovation, den s.k. kunskapstriangeln. Sverige ha varit framgångsrikt och är med i två av de första tre utvalda KIC-områdena, båda två med projekt inom smarta elnät.

EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy är en del av EU-samarbetet European Institute of Technology. Inom EIT InnoEnergy ansvarar Sverige genom KTH och Uppsala universitet för områdena smarta elnät och elektrisk energilagring i ett samarbete med ABB och Vattenfall.

EIT ICT Digital

EIT ICT Digital är en del av EU-samarbetet European Institute of Technology som jobbar med innovation och affärsutveckling för att främja den digitala omställningen i Europa.

Research Institutes of Sweden AB – RISE

RISE är ett oberoende forskningsinstitut och en sammanslagning av Innventia, SP och Swedish ICT.

STRI

STRI är en oberoende teknikkonsult som har ett ackrediterat högspänningslaboratorium beläget i Ludvika. STRI är involverat i flera FoU-aktiviteter och standardiseringsarbete relaterade till smarta elnät, framför allt på högspänningssidan.