PROJEKT OCH RESULTAT

Att sprida kunskap och bidra till dialog om möjligheter och utmaningar inom området smarta elnät, var en viktigt del av Forum för smarta elnäts uppdrag. Här hittar du bland annat Forumets rapporter och information om genomförda projekt.