PROJEKT OCH RESULTAT

Att sprida kunskap och bidra till dialog om möjligheter och utmaningar inom området smarta elnät, är en viktigt del av Forum för smarta elnäts uppdrag. Vi samlar och publicerar löpande information om projekt och resultat inom branschen.