På workshopen var människan i centrum

I slutet av september  var visionen för Forum för smarta elnät i fokus. Under en par timmar lång workshop ritade, pratade, funderade och skrattade styrgruppens medlemmar. En gemensam vision arbetades fram, så att mål och strategier för fortsatt arbete snart kan ställas fast. Hela arbetet dokumenterades av fotografen Niklas Dahlskog som också tog ett gruppfoto.

Styrgruppen för Forum för smarta elnät.
Nedre raden från vänster:Tania Pinzon, Svenska Kraftnät, Nils Vikmång, statssekreterare, Karin Friberg, Energiforsk, Marie Fossum Strannegård, Ericsson, Maria Sandqvist, kanslichef, Peter Vikström, Konsumentverket, Karin Alvehag, Energimarknadsinspektionen, Pär Hermerén, Teknikföretagen, Lena Johansson, Siemens, Övre raden från vänster: Håkan Nordkvist, Ikea, Anders Persson, Almega, Remy Kolessar, Energimyndigheten, Mikael Dahlgren, ABB, Catarina Nauclér, Fortum, Cecilia Schartau, Business Sweden, Guillaume Leygues, Google, Olle Dierks, Swedish Incubators and Science Parks. Saknas på bilden gör Karin Widegren samt representant för Eon.

 

Några av bilderna från workshopen ser du här:

Guilaume Leygues, Google och Per-Erik Persson, facilitator. Workshop med stygruppen 26 September 2016. Fotograf: Niklas Dahlskog.
– Jag vill att fördelarna med big data och machine learning blir välkända I Sverige, sager Guillaumes Leygues, Google, som utbyter tankar med dagens facilitator Per-Erik Persson.
Cecilia Schartau, Business Sweden, Catarina Nauclér. Fortum. Workshop med styrgruppen 26 september 2016. Fotograf: Niklas Dahlskog
Gör visionen så enkel som möjligt så att alla kan förstå den, säger Cecilia Schartau, Business Sweden och Catarina Nauclér, Fortum.
Håkan Nordkvist, Ikea. Workshop med styrgruppen 26 september 2016. Fotograf Niklas Dahlskog
Starta riktiga piloter för lärande och utveckling, säger Håkan Nordkvist, Ikea, Olle Dierks, Swedish Incubators and Science Parks, och Karin Alvehag.