Våra effektmål

Forum för smarta elnät har tre effektmål:

  1. En elmarknad med aktiva kunder samt robust och effektiv integrering av hundra procent förnybar elproduktion.

  2. Sverige är ett nav för smarta elnät, med internationellt erkänd kompetens och en självklar testbädd för smarta elnät.

  3. Sverige har till antal och variation fler exporterande företag, tjänster och produkter inom smarta elnät.