Styrgruppen

Forum för smarta elnäts styrgrupp fram till 31 december 2019.

Ordförande
Sebastian de Toro, statssekreterare på Infrastrukturdepartementet

Ledamöter

Karin Alvehag, biträdande avdelningschef för Teknisk analys, Energimarknadsinspektionen

Tania Pinzon, Enhetschef Marknadsstöd, Svenska kraftnät

Rémy Kolessar, Avdelningschef Forskning och innovation, Energimyndigheten

Peter Vikström, Chef Analysenheten, Konsumentverket

Håkan Nordkvist, Sustainability Innovation Manager, IKEA

Jennie Sjöstedt, Project manager, E.ON Sverige

Catarina Nauclér, Chef forskning och utveckling, Fortum Power and Heat

Cecilia Schartau, Senior project manager, Business Sweden

Olle Dierks, vd, Il Fly

Pär Hermerén, Energi och klimatexpert, Jernkontoret

Anders Persson, Näringspolitisk chef, Innovationsföretagen

Guillaume Leygues, Cloud Platform Sales Engineer, Google Sverige

Karin Widegren, Vice ordförande, ISGAN

Lena Johansson, Säljchef nätsystem, Siemens AB

Marie Fossum Strannegård, partner och rådgivare, EY

Mikael Dahlgren, Forskningschef ABB, Sverige

Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan

Markus Wråke, vd, Energiforsk