Styrgruppen

Ledamöterna i styrgruppen är utsedda från och med den 1 april 2016 till och med den 30 juni 2018. Ordföranden utses av regeringen.

Ordförande
Ibrahim Baylan, Samordnings- och energiminister

Ledamöter

Karin Alvehag, biträdande avdelningschef för Teknisk analys, Energimarknadsinspektionen

Tania Pinzon, Enhetschef Marknadsstöd, Svenska kraftnät

Rémy Kolessar, Avdelningschef Forskning och innovation, Energimyndigheten

Peter Vikström, Chef Analysenheten, Konsumentverket

Håkan Nordkvist, Sustainability Innovation Manager, IKEA

Jennie Sjöstedt, Project manager, E.ON Sverige

Catarina Nauclér, Chef forskning och utveckling, Fortum Power and Heat

Cecilia Schartau, Senior project manager, Business Sweden

Olle Dierks, Ansvarig för globala utmaningar, Swedish Incubators & Science Parks

Pär Hermerén, Ansvarig energi och klimat, Teknikföretagen

Anders Persson, Näringspolitisk chef, Svenska Teknik & Designföretagen

Guillaume Leygues, Cloud Platform Sales Engineer, Google Sverige

Karin Widegren, Vice ordförande, ISGAN

Lena Johansson, Säljchef nätsystem, Siemens AB

Marie Fossum Strannegård, partner och rådgivare, EY

Mikael Dahlgren, Forskningschef ABB, Sverige

Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan

Markus Wråke, Vd, Energiforsk