Om webbplatsen

Välkommen till www.swedishsmartgrid.se, Forum för smarta elnäts webbplats.

Innehåll

På vår webbplats finns både material som skyddas av upphovsrätt och material som fritt får användas. Om du vill använda upphovsrättsligt skyddat material på annat sätt än genom länkning till vår webbplats måste du först ha fått tillstånd. Vänd dig till oss i så fall.

Även för material som fritt får användas förespråkar vi att du länkar till oss. På så sätt får läsaren alltid den senaste uppdaterade versionen.

Tillgänglighet för våra besökare

För att öppna våra pdf-filer krävs minst Acrobat 6.0. Vi arbetar för att våra publikationer ska vara tillgängliga för så många som möjligt av våra besökare.

Personuppgiftsansvarig

Forum för smarta elnät är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen www.swedishsmartgrid.se. Information om hur du kontaktar oss finns i sidfoten på varje sida.

Ändamål för behandling

När du vill prenumerera på våra nyheter samlar vi in personuppgifter för att kunna distribuera dessa till dig.

Offentlighetsprincipen

Forum för smarta elnät tillhör en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.