Kansliet

Forum för smarta elnäts uppdrag har avslutats och kansliet avvecklades i mars 2020. 

Har du frågor som rör Forumets arbete kan du maila till regist...@energimyndigheten.se