Ordförande

Ibrahim Baylan
Samordnings- och energiminister

Ledamöter

Karin Alvehag
Analytiker Ph.D. in Electrical Engineering Energimarknadsinspektionen

Tania Pinzon
Enhetschef Marknadsstöd, Svenska kraftnät

Rémy Kolessar
Avdelningschef Forskning och innovation, Energimyndigheten

Peter Vikström
Chef Analysenheten, Konsumentverket

Håkan Nordkvist
Sustainability Innovation Manager, IKEA

Jennie Sjöstedt
Project manager, E.ON Sverige

Catarina Nauclér
Chef forskning och utveckling, Fortum Power and Heat

Cecilia Schartau
Senior project manager, Business Sweden

Olle Dierks
Expert innovationsupphandling, internationalisering, inkubatorer, SISP

Pär Hermerén
Ansvarig energi och klimat, Teknikföretagen

Anders Persson
Näringspolitisk chef, Svenska Teknik & Designföretagen

Guillaume Leygues
Cloud Platform Sales Engineer, Google Sverige

Karin Widegren
Vice ordförande, ISGAN

Lena Johansson
Säljchef nätsystem, Siemens AB

Marie Fossum Strannegård
VP Global head of Energy and Utilities, Ericsson

Mikael Dahlgren
Forskningschef, ABB Sverige

Anna Denell
Hållbarhetschef Vasakronan

Markus Wråke
Vd Energiforsk