Organisation

Forumet för smarta elnät är organiserad i en styrgrupp vars ledamöter är utsedda av ansvarigt statsråd för energifrågorna.

Forumets ordförande utses av regeringen.

Ledamöterna i styrgruppen är utsedda från och med den 1 april 2016 till och med den 30 juni 2018.

Styrgruppen kan tillsätta arbetsgrupper som arbetar på en särskild sakfråga som bedöms vara prioriterad.

För att stödja Forumet har Energimyndigheten i uppdrag att tillhandahålla ett administrativt kansli som är en egen, självständig grupp under generaldirektören.