Här nedan kommer vi publicera rapporter som Forum för smarta elnät producerar inom sitt uppdrag till regeringen under perioden 2016-2019. Här kommer vi också samla ett urval av de OH-presentationer, som Forumets styrgrupp och medarbetarna på kansliet har visat när de har varit inbjudna talare i olika sammanhang.

Även material från Forumets arbetsgrupper kommer att publiceras här. Gemensamt för allt material är att Forumet inte har tagit ställning till innehållet i varje enskild rapport. Det kommer vara fritt fram att använda materialet med hänvisning till källan. Vi hoppas att detta kan bidra till kunskapsspridning inom området smarta elnät.

20161004 Handlingsplan uppdaterad 2016

 

Styrgruppsmöte 5 - 9 juni 2017

Styrgruppsmöte 4 – 3 februari 2017

Styrgruppsmöte 3 - 26 oktober 2016

Publikationer

Styrgruppsmöte 2 - 15 september 2016

Styrgruppsmöte 1 - 17 juni 2016