Här nedan hittar du publikationer och rapporter som Samordningsrådet för smarta elnät producerade till regeringen under perioden 2012 – 2014. Samordningsrådets uppdrag var att leverera en statlig utredning med en handlingsplan för smarta elnät. Samordningsrådet avslutade sitt uppdrag 2014.

Här hittar du också ett urval av de OH-presentationer, som samordningsrådet och medarbetarna på kansliet har visat när de har varit inbjudna talare i olika sammanhang. Där finner du även underlagsrapporter från samordningsrådets externa utförare. Gemensamt för underlagsrapporterna är att samordningsrådet inte har tagit ställning till innehållet i varje enskild rapport. Tillsammans utgör de dock en faktabakgrund bl.a. i arbetet med förslaget till en nationell handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät.

Alla underlagsrapporter

Presentationer

Publikationer

Rapporter till regeringen

Styrgruppsmöte 1 - 17 juni 2016

Styrgruppsmöte 2 - 15 september 2016

Styrgruppsmöte 3 - 26 oktober 2016

Styrgruppsmöte 4 – 3 februari 2017

Styrgruppsmöte 5 - 9 juni 2017