Postadress

Kansliet för smarta elnät
Energimyndigheten
Rosenlundsgatan 9, 2tr
118 53 Stockholm

Telefon växel

016 544 20 00

E-post

info@swedishsmartgrid.se

Kanslichef

Maria Sandqvist
Mobil: (+46) 070 250 64 01

Koordinator

Petter Löfgren
Mobil:(+46) 073 660 21 38