betankande-1024x585

 

Nationell handlingsplan 2015-2030

På förmiddagen den 8 december överlämnade rådet sitt slutbetänkande, inkl. förslaget till handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät 2015-2030, till regeringen. Nu ska betänkandet skickas på remiss till berörda instanser. Därefter fattas beslut om hur och vem som ska driva implementeringen, uppföljningen och den fortsatta utvecklingen av planen.

Hela rådets betänkande, inkl. handlingsplanen, och en sammanfattning av handlingsplanen kan du ladda hem från länkarna längre ned på den här sidan. Alla underlagsrapporter som bl.a. ligger till grund för handlingsplanen, hittar du här.

Den här webbplatsen kommer att finnas kvar även när rådets verksamhet upphör i årsskiftet 2014/2015. Om du har några åsikter om betänkandet, är du därför välkommen att förmedla det i dialogrutan nedan.