Om Forum för smarta elnät

I december 2015 beslutade regeringen att tillsätta ett forum för smarta elnät inom Miljö- och energidepartementet.

Forumets fokus är att utveckla dialogen om smarta elnäts möjligheter samt utarbeta en nationell strategi i syfte att främja smarta elnät som en tillväxtbransch på en global marknad.

Forumets ledamöter är tillsatta för att tillsammans kunna belysa utvecklingen kring smarta elnät ur flera perspektiv. Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan är forumets ordförande.

Läs uppdraget från Miljö- och energi­departementet
Beslut om inrättande av forum för smarta elnät